OASE Organix Tombola

Podmínky účasti

Podmínky účasti a ochrany osobních údajů v rámci soutěže „OASE ORGANIX“ 

​ 

1. Pořadatel 

Pořadatelem soutěže je společnost OASE GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477 Hörstel (dále jen „OASE“). 

​ 

2. Oprávnění k účasti a určení výherců 

K účasti jsou oprávněny všechny osoby ve věku nejméně 18 let, které mají trvalé bydliště v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Francii, Nizozemsku, Španělsku, Belgii, České republice nebo Polsku a sledují instagramovou stránku @oase_living_water. 
 

3. Účast 

Účast v soutěži probíhá tak, že účastník okomentuje vyhlášení soutěže zveřejněné na instagramové stránce @oase_living_water a odpoví na položenou otázku nebo úkol. Aby se účastník mohl zapojit do soutěže, musí sledovat instagramový účet @oase_living_water a dát „like“ vyhlášení soutěže. Podmínkou účasti je vlastnictví instagramového profilu. Každý účastník se může soutěže společnosti OASE zúčastnit pouze jednou. Účast v soutěži je bezplatná. Účastník musí uhradit pouze poplatky za internetové připojení k webovým stránkám soutěže. Účast a šance na výhru jsou nezávislé na nákupu produktů nebo objednání služeb. 
 
Společnost OASE si vyhrazuje právo diskvalifikovat každého účastníka, který zmanipuluje soutěž nebo poruší tyto podmínky účasti. K diskvalifikaci dochází i v případě, že existuje důvodné podezření z manipulace nebo porušení podmínek účasti. 

​ 

4. Doba účasti a výhry 

Soutěž probíhá od 22. srpna 2022 do 28. srpna 2022, 23:59 hodin, na instagramové stránce @oase_living_water. 
 
Vyhrát můžete celkem 14 sad, z nichž každá obsahuje: 

1x ORGANIX Daily 550 ml 

1x ORGANIX Snack Stick 150 ml 

1x ručník OASE 

 

Výherci budou náhodně vybráni po uplynutí doby účasti a informováni o svých výhrách prostřednictvím přímé zprávy na Instagramu. Stejným způsobem pak musí společnosti OASE zaslat úplné kontaktní údaje (jméno, poštovní adresu). Pokud se tak nestane do tří dnů, společnost OASE si vyhrazuje právo vylosovat nového výherce a znovu přidělit cenu. Ceny budou následně zaslány poštou na uvedenou poštovní adresu. Výhru nelze vyplatit v hotovosti. 

​ 

5. Ochrana osobních údajů 

Údaje o účastnících (jméno na Instagramu) a také údaje o jménu a adrese výherce používáme výhradně k tomu, abychom mohli soutěž uskutečnit. Právním základem je čl. 6 odst. 1 b) GDPR. Údaje zaslané výhercem budou smazány čtyři týdny po uzávěrce. Vezměte prosím na vědomí, že jména na Instagramu a případné komentáře zůstanou u příspěvku zachovány a mohou si je prohlížet třetí strany a Instagram, pokud účastníci příspěvek nesmažou. Údaje předáváme pouze poskytovatelům služeb, kteří nám pomáhají s realizací soutěže, jako jsou např. agentury, přepravní společnosti, poskytovatelé IT služeb. Účastníci mají právo na informace, opravu nebo vymazání, omezení rozsahu zpracování nebo námitku proti zpracování svých údajů a na jejich přenositelnost. Kromě toho mají účastníci právo podat stížnost u dozorčího úřadu. Další informace najdete na webových stránkách: https://www.oase.com/cz-cs/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju.html 

 

6. Vyloučení odpovědnosti / změna podmínek účasti 

Společnost OASE neručí za dostupnost webových stránek Instagramu https://www.instagram.com a stránky Instagramu @oase_living_water. Firma OASE také neručí za případné chyby přenosu. Společnost OASE dále může upravit, pozastavit nebo ukončit soutěž, pokud by to bylo nutné z důvodu vyšší moci nebo vnějších okolností, které OASE nemůže ovlivnit, nebo pokud je to jediný způsob, jak zajistit řádný průběh soutěže. 

​ 

7. Závěrečná ustanovení 

Platí právo Spolkové republiky Německo. Výhru nelze vymáhat právní cestou. Tato soutěž není spojena s Instagramem a není žádným způsobem sponzorována, podporována nebo organizována Instagramem. Příjemcem informací poskytnutých uživatelem není Instagram, ale společnost OASE. Účastníci zprošťují Instagram jakékoli odpovědnosti vyplývající z nároků v souvislosti s realizací soutěže (zejména jejím zveřejněním a organizací). Veškeré otázky, komentáře nebo stížnosti týkající se soutěže směřujte přímo na společnost OASE, a nikoli na Instagram. 

​ 

2022, © OASE GmbH