Základní údaje

OASE GmbH


Tecklenburger Str. 161
48477 Hörstel

Telefon: +36 1 393 50 40
E-Mail: info.cz(at)oase.com

Číslo v obchodním rejstříku: Amtsgericht Steinfurt HRB 6781
USt.-Id Nr.: DE 237987412

Management

Cornelius Everke
Michael Koch

 

Informace o copyrightu a obchodní značce:

Veškerá prohlášení a informace obsažené na internetových stránkách OASE GmbH byly pečlivě prozkoumané a zkontrolované. Tyto informace jsou službou firmy OASE GmbH a nenahrazují osobní konzultaci s OASE GmbH nebo jejími partnery. Ani OASE GmbH, ani dodavatelé - třetí osoby nemohou být považovány za zodpovědné za platnost, úplnost a aktuálnost těchto informací.

Veškeré informace slouží výhradně jako informace pro návštěvníky online nabídky OASE. Jiná než tato zodpovědnost je omezena na záměr a hrubou nedbalost. Příslušní dodavatelé nesou zodpovědnost za internetové stránky třetích stran, na které je odkazováno prostřednictvím hyperlinku od OASE GmbH. OASE GmbH není zodpovědná za obsah takového hyperlinku webových stránek třetích osob.

Rádi bychom výslovně zdůraznili, že nemáme žádný vliv na formu a obsah stránek, na které odkazují linky. V důsledku toho se výslovně distancujeme od veškerého obsahu všech stránek propojených s našimi webovými stránkami a prohlašujeme, že jejich obsah není náš. Toto prohlášení platí pro všechny linky prezentované na našich webových stránkách a na veškerý obsah stránek, ke kterým vedou banery a grafika na našich stránkách.

Kromě toho může být webovým stránkám firmy OASE GmbH přiřazen link z jiných míst přes Hyperlink bez vědomí OASE GmbH. OASE GmbH nepřebírá žádnou zodpovědnost za obsah, reprezentaci nebo jakýkoliv druh připojení k OASE GmbH na webových stránkách třetích osob.

Kromě toho si OASE GmbH vyhrazuje právo dělat změny nebo rozšíření poskytnutých informací. Z tématických oblastí popsaných v tomto dokumentu nelze odvozovat žádné právní nároky.

Obsah a struktura webových stránek firmy OASE GmbH jsou chráněny copyrightem. Rozmnožování obsahů nebo údajů, zejména používání textů, částí textu nebo grafického materiálu vyžaduje výslovné předchozí svolení firmy OASE GmbH. Obsahy nemohou být ani jako celek ani částečně rozmnožovány a/nebo zveřejňovány bez předchozího písemného svolení majitele copyrightu.

Společnost povoluje přenos textů v úložištích dat, které jsou určeny výhradně pro soukromé využití uživatelem. Přenos a používání dat pro jiné účely vyžaduje písemné svolení OASE GmbH.

Vedoucí pracovník pro ochranu osobních údajů

Podle Nařízení (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation) je firmou OASE jmenován vedoucí pracovník pro ochranu osobních údajů, který podává zprávy přímo výkonnému managementu. Vedoucího pracovníka pro ochranu osobních údajů OASE můžete kontaktovat zasláním e-mailu na datenschutzbeauftragter(at)oase.com

 

© OASE GmbH Všechna práva vyhrazena. Rozmnožování pouze s povolením firmy OASE GmbH