Prodloužená záruka na požádání

Srdečně blahopřejeme. Zakoupili jste kvalitní výrobek společnost OASE GmbH.
Po vyplnění tohoto registračního formuláře získáte prodloužení záruky o 1, popř. další 2 roky na celkem 3 roky nebo 5 let (podle produktu, viz návod k použití).
Vyplňte prosím pečlivě následující formulář, uveďte adresu a klikněte na tlačítko Odeslat. Jako potvrzení obdržíte e-mailovou zprávu.

DŮLEŽITÉ!

Vytiskněte si potvrzující e-mail a uschovejte ho spolu se svým nákupním dokladem (účtenkou) na bezpečném místě. Rozšířená záruka je platná pouze s tímto výtiskem a kopií nákupního dokladu – oba doklady jsou nutné pro případný záruční nárok.

Váš produkt

Vyberte prosím ze seznamu svůj produkt, pro který byste chtěli získat prodlouženou záruku.

Kdy jste výrobek zakoupili?

Váš prodejce

U kterého partnera společnosti OASE jste produkt získali?

Vaše kontaktní údaje
Informace o zpracování osobních údajů

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Prodloužená záruka OASE na vyžádání

Námi vyhlášenou záruku výrobce prodloužíme za stejných podmínek ve speciálně uvedených případech ze strany výrobce a pouze na zvláštní vyžádání v závislosti na produktu volitelně o jeden rok nebo alternativně ve zvlášť označených případech navíc o dva roky, a to vždy pouze na požádání. Prodlouženou záruku poskytujeme výhradně koncovým zákazníkům, kteří produkt nepřeprodávají (tudíž pouze prvním kupujícím zákazníkům). Zahradní a krajinářští architekti, stavební firmy, zahradníci, technici výstavby bazénů, firmy podnikající v oblasti managementu budov, pracovníci instalující akvária a akvaristé nejsou považováni za překupníky, resp. odborné prodejce ve smyslu záručních podmínek. Záruční doba začíná běžet po uplynutí první záruky, za předpokladu, že je produkt doložitelně zakoupen u odborného prodejce OASE. V případě prodeje dalšímu vlastníkovi tedy záruční doba nezačíná k pozdějšímu okamžiku a také nezačíná znovu od začátku. Reklamací se záruční doba ani neprodlužuje, ani nezačíná běžet znovu. Vyřízení reklamace zahrnuje podle uvážení společnosti OASE bezplatnou opravu vadného dílu nebo náhradní dodávku porovnatelného/rovnocenného produktu s vyloučením dalších nároků. V případě reklamace navíc přebíráme přiměřené náklady na zaslání vadného produktu tam a zpět. Jakékoliv další nároky jsou vyloučené. Zákonná práva kupujícího nejsou touto zárukou nijak omezena. Poskytovatelem záruky je společnost OASE GmbH, Postfach 2069, 48469 Hörstel. Prodlouženou záruku můžete získat buď online registrací, nebo prostřednictvím zákaznické linky při předložení kopie originálního nákupního dokladu: Zákaznická linka společnosti OASE +49 (0) 5454 / 933 949 - 20 shromažďuje vaše osobní údaje s výhradou odchylného ujednání výlučně za účelem poskytnutí výše popsané záruky, zejména k ověření vaší identity a k doložení předmětu a okamžiku koupě. Tyto údaje jsou využívány výhradně společností OASE a nebudou poskytnuty třetím osobám.