Smlouva o používání aplikace 

Aplikace OASE Control, aplikace OASE Switch a aplikace OASE FM-Master WLAN

§ 1 Předmět smlouvy

Společnost OASE (OASE GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477 Hörstel) vám poskytne aplikace OASE Control, OASE Switch a OASE FM-Master WLAN v aktuální verzi a udělí vám nevýhradní, nepřenosnou licenci časově omezenou na dobu trvání tohoto ujednání určenou pro užívání těchto aplikací ve formě cílového kódu pro jejich instalaci a používání na koncových zařízeních s operačním systémem Apple a Android v aktuální verzi. 

  

§ 2 Poskytnutí 

Společnost OASE poskytne tyto aplikace k bezplatnému stažení v App Store – obchodě s aplikacemi pro operační systémy Apple a Android. K tomu je nutné mít účet u příslušného provozovatele obchodu s aplikacemi App Store a přijmout jeho podmínky používání. Na smluvní vztah mezi vámi a provozovatelem obchodu App Store nemá společnost OASE žádný vliv. Používání aplikace ve vztahu mezi vámi a společností OASE upravují výhradně tyto podmínky používání.

Pro používání aplikace OASE Control je nutné založit si účet u společnosti OASE a akceptovat přitom tyto podmínky používání a případné další smluvní podmínky.  

Pro provoz musí být k dispozici internetové připojení přes WLAN.  

  

§ 3 Úhrada

Používání aplikace je bezplatné.

  

§ 4 Aktualizace a rozšiřování funkcí

(1) Společnost OASE bude v nepravidelných intervalech poskytovat aktualizace včetně bezpečnostních aktualizací. Společnost OASE je oprávněna provádět změny aplikací nad rámec toho, co je nezbytné pro udržení souladu se smlouvou, a to v případě vylepšování nebo rozšiřování funkcí. Nevzniknou vám tím žádné další náklady. O vylepšení nebo rozšíření funkcí budete informováni vždy před instalací aktualizace. Společnost OASE je rovněž oprávněna provádět změny aplikací, pokud je třeba je přizpůsobit v souladu s budoucími požadavky operačních systémů.  

(2) O dostupných aktualizacích budete informování v aplikaci. Aktualizace si můžete nainstalovat okamžitě nebo později. Společnost OASE vás přitom bude informovat o tom, že ani společnost OASE ani prodejce nenesou odpovědnost za vadu produktu řízeného aplikací, která by byla způsobena pouze chybějící aktualizací, pokud si dostupné aktualizace v přiměřené lhůtě nenainstalujete.

  

§ 5 Odpovědnost

(1) Společnost OASE nese neomezenou odpovědnost rovněž za své zákonné zástupce a pověřence, avšak pouze v případě (a) úmyslu či hrubé nedbalosti, (b) újmy na životě, na těle nebo na zdraví, (c) v rozsahu jí převzaté záruky a (d) podle zákona o ručení za výrobek.

(2) Odpovědnost společnosti OASE za povinnosti, které byly porušeny v důsledku lehké nedbalosti a které jsou pro dosažení účelu smlouvy zásadní, se co do výše omezují na škodu, která je podle povahy obchodu předvídatelná a typická. V ostatním nenese společnost OASE žádnou odpovědnost.

 

§ 6 Závěrečná ustanovení

(1) Evropská komise poskytuje na internetových stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr/ platformu k mimosoudnímu řešení sporů online.

(2) Společnost OASE není připravena, ani povinna se řízení o urovnání sporu zúčastnit.

(3) Platí německé právo. Sídlem soudu je sídlo společnosti OASE, pokud se u vás jedná o obchodníka, právnickou osobu veřejného práva nebo zvláštní fond veřejného práva.