AlGo Direct

Pouzívejte biocidové výrobky opatrne. Pred pouzitím si vzdy prectete etiketu a informace o výrobku!

AIGo Direct zejména ošetří lokálně oblasti postižené růstem vláknitých řas, například ve vodních tocích. Řasy jsou zabity během několika hodin. Účinná látka se rozkládá na své přirozené složky. Díky tomu je přípravek AlGo Direct vhodný pro použití v koupacích jezírkách. Bezpečná aplikace vyžaduje uhličitanovou tvrdost vody minimálně 3 dKH.