Odstraňovač dusičnanů FilterAction

Odbourávání dusičnanů zajišťují denitrifikační bakterie. Takové podmínky nelze v běžných filtrech vytvořit, proto voda často obsahuje příliš mnoho dusičnanů. Negativní důsledky jsou: zvýšený růst řas a zvýšená náchylnost obyvatel akvária k nemocem. Odstraňovač dusičnanů FilterAction je řešením pro přirozenou redukci dusičnanů v akváriu. Patentované filtrační médium dokáže vytvořit vrstvy bakterií o určité hloubce, takzvané biofilmy, které obsahují oblasti s přítomností kyslíku a oblasti bez přítomnosti kyslíku. 100 g odstraňovače dusičnanů FilterAction odbourá až 30 g dusičnanů, a přispívá tak dlouhodobě k lepší kvalitě vody. Výměna vody není nutná tak často, což zmírňuje stres obyvatel akvária. Odstraňovač dusičnanů FilterAction kromě toho zvyšuje karbonátovou tvrdost vody.