OptiPond

Přípravek OptiPond slouží pro stabilizaci vody v jezírku a vytváří optimální podmínky vody a stabilizuje nejdůležitější parametry. Dešťová voda nebo voda ze studny s nízkým obsahem minerálů je ošetřena v souladu s podmínkami v jezírku. OptiPond stabilizuje uhličitanovou a celkovou tvrdost vody a chrání jezírko před nebezpečným poklesem kyselosti. Váže znečišťující látky, jako je amonium a plynný čpavek. Vyvážený recept je založen na přírodních podmínkách a vytváří rovnováhu důležitých stopových prvků, jako je sodík, draslík, vápník nebo hořčík. Při správném dávkování se uhličitanová tvrdost vody zvyšuje o +1,5°dKH a celková tvrdost o +1,9°dH.