Profesionální sada pro analýzu vody

Profesionální sada pro analýzu vody určuje osm nejdůležitějších parametrů vody: hodnotu pH, tvrdost vody, uhličitanovou tvrdost vody, obsah oxidu dusičitého, dusičnanů, chloru, fosfátu, amonia a plynného čpavku. Sada obsahuje vysoce kvalitní měřicí činidla, řešení pro kontrolu životnosti, skleněné ampule laboratorní kvality a voděodolné tabulky pro analýzu barev. Pomůcky pro interpretaci výsledků pomáhají s hodnocením analýzy a odpovídající doporučení produktů nabízí dostupné možnosti ošetření vody.