Vypouštěcí trubka černa DN110/480 mm [INT]

  • Vlastnosti

    • Bezpečná dodávka vody z filtračního systému

Technické údaje

Průměrmm105
Délkamm480