Vypouštěcí trubka černa DN75/480 mm [INT]

  • Vlastnosti

    • Bezpečná dodávka vody z filtračního systému

Technické údaje

Průměrmm70
Délkamm480