Het thema "Biotoop-aquariums" is een zeer opwindend veld in de aquaristiek en toont eens te meer de veelzijdigheid van deze hobby aan. De uitdaging van een biotoop-aquarium is om de natuurlijke habitats van vissen, schelpdieren en planten zo goed mogelijk te kopiëren en ideale omstandigheden te creëren en deze te behouden. Daarbij komen dieren en planten uit dezelfde regio.

Daarom zijn we des te meer verheugd dat we de BIOTOPE AQUARIUM Contest van dit jaar en degenen die met passie aan de wedstrijd deelnemen, mogen ondersteunen.  

Het BIOTOPE AQUARIUM Project is een unieke online database, die 100% gewijd is aan natuurbiotopen, biotoop-aquariummodellen, vissen en aquatische vegetatie. De BIOTOPE AQUARIUM Contest (BAC) is een uitstekende manier om de aquariumliefhebbers te betrekken bij de biotoop-wetenschap. 

 


De winnaars in de categorie 
"Continent Oost-Azië"  

Het wordt spannend! 
De winnaars worden bekendgemaakt op 20-10-2022. Ontdek hier foto's van de biotoop.