Impressum

OASE GmbH


Tecklenburger Str. 161
48477 Hörstel

Telefoon: +31 900 246 22 10
E-Mail: info.nl(at)oase.com

Nummer handelsregister: lokale rechtbank Steinfurt HRB 6781
Btw-nummer: DE 237/987/412

Management

Thorsten Muck
Michael vom Brocke
Michael Koch
 

 

Copyright- en handelsmerkinformatie:

Alle verklaringen en informatie op de website van OASE GmbH zijn zorgvuldig onderzocht en gecontroleerd. Deze informatie is een dienst van OASE GmbH en is geen vervanging voor persoonlijk overleg met OASE GmbH of haar partners. Noch OASE GmbH, noch externe leveranciers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de geldigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie.

Alle informatie is uitsluitend bedoeld ter informatie van bezoekers van het online aanbod van OASE. Voor het overige is de aansprakelijkheid beperkt tot opzet en grove nalatigheid. De respectieve leveranciers dragen de verantwoordelijkheid voor de websites van derden waarnaar via een hyperlink door OASE GmbH wordt verwezen. OASE GmbH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites van derden.

We willen uitdrukkelijk benadrukken dat we geen invloed hebben op de vorm en inhoud van de gekoppelde sites. Daarom distantiëren wij ons uitdrukkelijk van alle inhoud van alle sites gelinkt op onze website en verklaren we dat de inhoud ervan niet de onze is. Deze verklaring is van toepassing op alle koppelingen op onze website en op alle inhoud van de pagina's waarop banners en afbeeldingen op onze site worden weergegeven.

Bovendien kan de website van OASE GmbH via hyperlinks zijn gekoppeld vanaf andere sites zonder kennis van OASE GmbH. OASE GmbH aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inhoud, weergave van zaken of enige connectie met OASE GmbH op de websites van derden.

Daarnaast behoudt OASE GmbH zich het recht voor wijzigingen of uitbreidingen van de verstrekte informatie aan te brengen. Aan de in deze documentatie beschreven onderwerpen kunnen geen juridische claims worden ontleend.

De inhoud en structuur van de webpagina's van OASE GmbH zijn auteursrechtelijk beschermd. Het dupliceren van inhoud of gegevens, met name het gebruik van teksten, tekstonderdelen of grafisch materiaal, vereist de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van OASE GmbH. De inhoud mag niet geheel of gedeeltelijk worden gedupliceerd en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht.

Het bedrijf staat de overdracht toe van teksten in gegevensopslagruimten die uitsluitend zijn bedoeld voor privégebruik door een gebruiker. Voor de overdracht en het gebruik van gegevens voor andere doeleinden is schriftelijke toestemming van OASE GmbH vereist.

Functionaris voor gegevensbescherming

Conform verordening (EU) 2016/679 (Algemene verordening gegevensbescherming) is door OASE een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die rechtstreeks rapporteert aan het management. U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van OASE door een e-mail te sturen naar datenschutzbeauftragter(at)oase.com

© OASE GmbH Alle rechten voorbehouden. Duplicatie alleen met toestemming van OASE GmbH