Irrigatie en huishoudwaterpompen

Ons segment beregening en huishoudwaterpompen is gespecialiseerd in huishoudelijke toepassingen van water in tuinen en huizen, dat geen drinkwater is. Hieronder valt water uit putten, cisternes of regenwaterreservoirs. Met pompen en toebehoren van OASE kunt u volgens het modulaire-systeemprincipe uw eigen watervoorziening inrichten, bijvoorbeeld voor de watervoorziening van wasmachines of toiletspoelingen. Alle pompen werken energie-efficiënt, geluidsarm, trillingsarm en zijn qua installatie en werking ook geschikt voor beginners.