Verklaring inzake gegevensbescherming


I. Inhoud van onze website

1. Gebruikersregistratie

Als u een geregistreerde gebruiker van onze website wilt worden, moet u bepaalde persoonlijke gegevens opgeven.

De persoonlijke gegevens die naar ons worden verzonden, worden gedefinieerd op basis van het invoerscherm dat tijdens het registratieproces wordt gebruikt. Alle persoonlijke gegevens die u invoert, worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik en voor onze eigen doeleinden. Het is mogelijk dat wij de gegevens overdragen aan een of meer contractverwerkers, bijvoorbeeld een pakketvervoerder. Deze verwerkers gebruiken de persoonlijke gegevens ook uitsluitend voor interne doeleinden. Hiervoor nemen wij de verantwoordelijkheid.

Als u zich registreert op onze website, worden ook het IP-adres dat is toegewezen door uw internetprovider (ISP) en de datum en tijd van registratie opgeslagen. Dit is noodzakelijk om misbruik van onze diensten te voorkomen en eventuele strafbare handelingen te kunnen onderzoeken. We slaan deze gegevens op om onze belangen te kunnen beschermen. Als basisprincipe geldt dat deze gegevens alleen worden overgedragen aan derden als er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen, of als de overdracht noodzakelijk is voor rechtshandhavingsdoeleinden.

Door uw persoonlijke gegevens op vrijwillige basis te registreren en verstrekken, stelt u ons ook in staat om u informatie of diensten aan te bieden die, vanwege hun aard, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Personen die zich op de website hebben geregistreerd, kunnen op elk gewenst moment verzoeken om de persoonlijke gegevens die tijdens de registratie zijn verstrekt, te wijzigen of volledig uit onze database te verwijderen.

We geven u graag informatie over de persoonlijke gegevens die we over u hebben opgeslagen. We zijn ook bereid om persoonlijke gegevens te corrigeren of verwijderen als dat wordt verzocht, op voorwaarde dat we niet wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren. De betrokkenen kunnen hiervoor contact opnemen met de in deze privacyverklaring genoemde functionaris voor gegevensbescherming of met andere medewerkers.

Uw gegevens worden verwerkt zodat u onze website op de handigste en eenvoudigste manier kunt gebruiken. Dit vormt een legitiem belang binnen de betekenis van artikel 6(1)(f) van de AVG.

2. Functionaris voor gegevensbescherming

OASE GmbH heeft in overeenstemming met verordening (EU) 2016/679 (Algemene verordening gegevensbescherming) een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die in het kader van zijn functie rechtstreeks aan het management rapporteert.

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van OASE GmbH door een e-mail te sturen naar het volgende adres: datenschutzbeauftragter(at)oase.com

3. Gegevensverwerking in verband met de opening van een klantaccount en de uitvoering van een contract

In overeenstemming met artikel 6(1)(b) van de AVG kunnen gegevens worden verzameld en verwerkt, als u ons deze gegevens hebt verstrekt, ten behoeve van de uitvoering van een contract of het openen van een klantaccount. Welk type gegevens wordt verzameld, kan worden achterhaald aan de hand van de relevante invoerformulieren. U kunt uw klantaccount op elk gewenst moment verwijderen door een e-mail te sturen naar de controller (via het hierboven opgegeven e-mailadres). We slaan de gegevens die u verstrekt op en gebruiken deze voor de uitvoering van het contract. Zodra het contract volledig is uitgevoerd of uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens geblokkeerd totdat de relevante bewaartermijnen volgens de fiscale en handelswetgeving zijn verlopen. Hierna worden uw gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij wettelijk gerechtigd zijn om de gegevens te blijven gebruiken. Wij zullen u hieronder op de hoogte stellen van het toegestane gebruik van uw gegevens.

4. Gegevensverwerking voor orderverwerking

Voor zover nodig en binnen het kader van de uitvoering van het contract, worden de persoonlijke gegevens die we verzamelen overgedragen aan het transportbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering van de goederen. Voor zover nodig voor het verwerken van uw betaling, zullen wij uw betalingsgegevens overdragen aan de relevante financiële instelling. Als er aanbieders van betaaldiensten worden gebruikt, zullen wij u daarvan expliciet op de hoogte stellen in de volgende paragrafen. De juridische basis voor deze gegevensoverdracht is artikel 6(1)(b) van de AVG.

5. Afsluiting van contracten voor online winkels en dealers en voor de verzending van goederen

Wij delen persoonlijke gegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract. Voorbeelden hiervan zijn bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de levering van de goederen of de financiële instelling die verantwoordelijk is voor de verwerking van de betaling. Verdere gegevensoverdracht vindt niet plaats of vindt alleen plaats als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Uw gegevens worden nooit overgedragen aan derden, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

De basis voor gegevensverwerking is Artikel 6(1)(b) van de AVG, waarin toestemming wordt verleend aan de verwerking van gegevens, ten behoeve van de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen.

6. Contact/contactformulier

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of per e-mail). Het type gegevens dat wordt verzameld als u contact met ons opneemt via een contactformulier, is te achterhalen aan de hand van het betreffende contactformulier. De gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw vraag of voor het leggen van contact, en voor de bijbehorende technische administratieve zaken. De juridische basis voor de verwerking van de gegevens is ons legitieme belang om op uw vraag te reageren, conform artikel 6(1)(f) van de AVG. Als u contact hebt opgenomen met het doel een contract af te sluiten, dient artikel 6(1)(b) van de AVG als aanvullende juridische basis voor de verwerking. Zodra uw vraag is beantwoord, worden uw gegevens verwijderd. Er kan vanuit worden gegaan dat dit het geval is als uit de omstandigheden blijkt dat de zaak is afgesloten en er geen wettelijke bewaarverplichtingen zijn die het verwijderen van de gegevens zouden verhinderen.

7. Diensten/digitale activa

We verzenden persoonlijke gegevens alleen naar derden als dit noodzakelijk is in verband met de uitvoering van het contract, bijvoorbeeld naar de financiële instelling die verantwoordelijk is voor de verwerking van de betaling.

Verdere gegevensoverdracht vindt niet plaats of vindt alleen plaats als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Uw gegevens worden nooit overgedragen aan derden, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

De basis voor gegevensverwerking is Artikel 6(1)(b) van de AVG, waarin toestemming wordt verleend aan de verwerking van gegevens, ten behoeve van de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen.


II. Sollicitatiebeheer/lijst met vacatures

Wij verzamelen en verwerken de persoonlijke gegevens van sollicitanten met het doel de sollicitatieprocedure af te handelen. Deze gegevens kunnen ook elektronisch worden verwerkt. Dit is met name het geval als een sollicitant ons de relevante sollicitatiedocumenten elektronisch toestuurt, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website. Als we een arbeidsovereenkomst aangaan met een sollicitant, worden de overgedragen gegevens opgeslagen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen met betrekking tot het afhandelen van de arbeidsrelatie. Als we besluiten geen arbeidsovereenkomst aan te gaan met de aanvrager, worden de aanvraagdocumenten twee maanden nadat de aanvrager op de hoogte is gesteld van de bijbehorende beslissing automatisch verwijderd, mits er onzerzijds geen andere legitieme belangen zijn die het verwijderen ervan zouden belemmeren. Andere legitieme belangen in dit verband zijn onder andere de verplichting om bewijs te leveren bij procedures onder de Algemene wet voor gelijke behandeling \[Allgemeines Gleichbihandlungsgesetz, AGG\].

Gegevens worden in verband hiermee verwerkt op basis van ons legitieme belang conform artikel 6(1)(f) van de AVG.


III. Nieuwsbrief

1. Nieuwsbrief voor bestaande klanten

Als u ons uw e-mailadres hebt gegeven bij de aankoop van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor u regelmatig aanbiedingen per e-mail te sturen met betrekking tot goederen of diensten uit ons assortiment die vergelijkbaar zijn met die welke u eerder hebt aangeschaft. In overeenstemming met artikel 7(3) van de Wet op oneerlijke concurrentie \[Gesetz Gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG\] hoeven we hiervoor geen afzonderlijke toestemming van u te verkrijgen. Gegevens worden in dit verband uitsluitend verwerkt op basis van ons legitieme belang in gepersonaliseerde, directe reclame conform artikel 6(1)(f) van de AVG. Als u vanaf het begin bezwaar maakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, sturen wij u geen e-mails. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het toekomstig gebruik van uw e-mailadres voor de hierboven genoemde advertentiedoeleinden. U kunt dit kenbaar maken door de controller te e-mailen (e-mailadres wordt hierboven vermeld). U betaalt alleen de transmissiekosten in overeenstemming met de basistarieven. Nadat we uw bezwaar hebben ontvangen, zullen we met onmiddellijke ingang het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden staken.

2. Reclamenieuwsbrief

U kunt zich op onze website abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. De persoonlijke gegevens die aan ons worden doorgegeven, worden vastgelegd op het invoerscherm waarmee u zich abonneert op de nieuwsbrief.

We sturen regelmatig een nieuwsbrief naar onze klanten en zakenpartners om hen op de hoogte te stellen van onze aanbiedingen. In principe ontvangt u de nieuwsbrief van ons bedrijf alleen als

1. U een geldig e-mailadres hebt en

2. U zich hebt aangemeld voor een nieuwsbrief.

Om juridische redenen wordt een e-mail voor een dubbele aanmeldingsbevestiging verzonden naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven toen u zich abonneerde op de nieuwsbrief. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te controleren of u de eigenaar bent van het e-mailadres en of u een abonnement op de nieuwsbrief hebt toegestaan.

Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan we ook het IP-adres (toegewezen door uw internetprovider of ISP) op van het IT-systeem dat u hebt gebruikt toen u zich registreerde, evenals de datum en tijd van uw registratie. Het is noodzakelijk om deze gegevens te verzamelen als basis voor het onderzoeken van (mogelijk) misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip of, met andere woorden, als middel om onze wettelijke belangen te beschermen.

De persoonlijke gegevens die in verband met een abonnement op de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief. Abonnees op de nieuwsbrief kunnen ook e-mails ontvangen, voor zover dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefservice of als een extra registratie vereist is, bijvoorbeeld als er wijzigingen worden aangebracht in de nieuwsbrieven die worden aangeboden of als er sprake is van technische wijzigingen. De persoonlijke gegevens die in verband met een abonnement op de nieuwsbrief worden verzameld, worden niet overgedragen aan derden. U kunt uw abonnement op onze nieuwsbrief op elk gewenst moment opzeggen. De toestemming voor het opslaan van de persoonlijke gegevens die zijn verleend voor het ontvangen van de nieuwsbrief, kan op elk moment worden ingetrokken. Elke nieuwsbrief bevat een koppeling die kan worden gevolgd om toestemming in te trekken. U kunt zich op onze website op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief, of op een andere manier contact met ons opnemen met een verzoek om u af te melden.

De juridische basis voor de verwerking van gegevens met als doel het verzenden van de nieuwsbrief is artikel 6(1)(a) van de AVG.

3. Nieuwsbrief van Episerver

Volledige informatie over het privacybeleid van de Episerver van de bedrijfsgroep vindt u hier.


IV. Onze socialenetwerkactiviteiten

We hebben onze eigen pagina's op sociale netwerken om met u te communiceren en u informatie over onze diensten te verschaffen.

We zijn niet de oorspronkelijke leverancier (controller) van deze pagina's. We gebruiken ze alleen binnen het bereik van de mogelijkheden die de relevante providers ons bieden.

Uit voorzorg willen we u erop wijzen dat uw gegevens ook buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte kunnen worden verwerkt. Het gebruik van de gegevens kan daarom risico's met betrekking tot gegevensbescherming met zich meebrengen, omdat het voor u lastiger kan zijn om uw rechten uit te oefenen, zoals het recht op informatie, het recht op verwijdering, het recht op bezwaar enz. Gegevens worden vaak rechtstreeks door sociale netwerken verwerkt voor reclamedoeleinden of om gebruikersgedrag te analyseren op een manier die buiten onze controle valt. Als de provider gebruikersprofielen maakt, wordt er vaak gebruikgemaakt van cookies of de directe toewijzing van gebruikersgedrag aan uw ledenprofiel op sociale netwerken (als u bent aangemeld bij deze sites).

Deze bewerkingen worden alleen uitgevoerd als u uitdrukkelijke toestemming verleent conform artikel 6(1)(a) van de AVG.

Omdat we geen toegang hebben tot de databases van de providers, willen we u erop wijzen dat u het beste rechtstreeks contact kunt opnemen met de desbetreffende provider om uw rechten uit te oefenen (voor bijvoorbeeld informatie, correctie, verwijdering enz.). Meer informatie over de verwerking van uw gegevens via sociale netwerken en de opties die u kunt gebruiken om uw recht op bezwaar of intrekking (‘opt-out’) te gebruiken, vindt u hieronder voor de afzonderlijke providers van sociale netwerken waarop wij aanwezig zijn:

1. Facebook

Gegevensbeheerder in Europa:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland

Privacyverklaring: https://www.facebook.com/about/privacy

Opt-out en advertentievoorkeuren:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry\_product=ad\_settings\_screen

Facebook is lid van het EU-VS-privacyschild:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

https://de-de.facebook.com/about/privacy/

2. YouTube

Gegevensbeheerder:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy

Opt-out en advertentievoorkeuren: https://adssettings.google.com/authenticated

Google is lid van het EU-VS-privacyschild:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

3. LinkedIn

Gegevensbeheerder in Europa:

LinkedIn Ierland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland

Privacyverklaring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-beleid

Opt-out en advertentievoorkeuren:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

LinkedIn is lid van het EU-VS-privacyschild:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active


V. Website Tracking

Google Analytics

Op onze websites maken we gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/nl/about/) (Gordon House, BARROW Street, Dublin 4, Ierland, hierna "Google" genoemd). In dit verband worden gepseudonymiseerde gebruiksprofielen gemaakt en worden cookies gebruikt (zie het punt "Cookies"). De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze Website, zoals

  1. browsertype/-versie,
  2. het gebruikte besturingssysteem,
  3. referrer-URL (de eerder bezochte pagina),
  4. hostnaam van de computer die toegang vraagt (IP-adres),
  5. tijdstip van de serveraanvraag,

worden verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, rapporten over de activiteiten op de website te verzamelen en andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en het gebruik van internet voor marktonderzoek en het ontwerpen van deze webpagina's op maat. Deze informatie wordt ook, indien nodig, aan derden verstrekt, voor zover dit wettelijk vereist is of voor zover derden deze gegevens in opdracht verwerken. In geen geval wordt uw IP-adres gekoppeld aan andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat koppeling niet mogelijk is (IP-masking).

U kunt het opslaan van cookies voorkomen via een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op dat in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunnen worden benut.

Het gebruik van Google Analytics vindt alleen plaats na voorafgaande toestemming volgens art. 6 par. 1 lid a van de DS-GVO.

U kunt het verzamelen van gegevens die door het cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google bovendien voorkomen door de volgende link in de beschikbare browserinvoegtoepassing te downloaden (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).

Als alternatief voor de browserinvoegtoepassing, met name voor browsers op mobiele eindapparaten, kunt u het verzamelen door Google Analytics ook voorkomen door op de volgende link te klikken: Google Analytics uitschakelen. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst om het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website te voorkomen. De opt-out cookie is alleen van toepassing in deze browser en alleen op onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende koppeling te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst om het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website te voorkomen:

Google Analytics uitschakelen

Meer informatie over gegevensbescherming in combinatie met Google Analytics vindt u bijvoorbeeld in de helpfunctie van Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl).


VI. Behandeling van klant- en leveranciersgegevens

We verwerken uw gegevens (inclusief uw persoonlijke gegevens) voor het regelen, uitvoeren en afhandelen van contractuele relaties, voor het voorbereiden van aanbiedingen en facturering, en voor het maken van contact en het verstrekken van informatie als onderdeel van de klantenservicerelatie.

1. Juridische basis voor gegevensverwerking

De verwerking van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen conform artikel 6(1)(b) van de AVG of ter bescherming van ons legitieme belang overeenkomstig artikel 6(1)(f) van de AVG, en er zijn geen overkoepelende belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de zijde van de betrokkene.

2. Categorieën van ontvangers

Interne ontvangers zijn Consulting, Contractbeheer, Boekhouding, Controlling en Back Office. We gebruiken ook serviceproviders (contractverwerkers) om onze taken uit te voeren, zoals IT-serviceproviders en hostingproviders, en om gegevens over te dragen aan autoriteiten of rechtbanken binnen het kader van onze wettelijke verplichtingen.


VII. Omgang met bezoekersgegevens

We verwerken uw gegevens (inclusief uw persoonlijke gegevens) om te controleren of u recht hebt op toegang tot het gebouw. De volgende gegevens worden in verband hiermee opgeslagen:

contactgegevens van bezoekers (functie, achternaam, voornaam, e-mailadres)

details van het feitelijke bezoek (locatie, gebouw, datum, tijd)

1. Juridische basis voor gegevensverwerking

Verwerking is noodzakelijk voor het bewaken van de toegang tot het gebouw en het beschermen van onze legitieme belangen conform artikel 6(1)(f) van de AVG. Er zijn geen hogere belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de zijde van de betrokkene.

2. Bewaarperiode

Uw persoonlijke gegevens worden gedurende een periode van één jaar na uw laatste bezoek opgeslagen.


VIII. OASE Control App

 

1. Naam en contactgegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke 

OASE GmbH

Tecklenburger Str. 161

48477 Hörstel, Germany

info@oase.com

Tel.: +49 (0) 5454/80-0

 

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming kunt u bereiken op ons adres met de toevoeging – functionaris voor gegevensbescherming – of via datenschutz@oase.com. 

 

3. Doel en rechtsgrond van de verwerking

3.1. Downloaden van de app uit de App Store/Playstore
Bij het downloaden van de app wordt de benodigde informatie naar de desbetreffende aanbieder van de Store verzonden. Bovendien verzamelt de Store nog zelfstandig verschillende gegevens en analyseert uw gebruiksgedrag. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverwerking en zijn daar niet verantwoordelijk voor. Wij verwerken de gegevens alleen voor zover dit nodig is voor het downloaden van de app op uw eindapparaat. De rechtsgrond hiervoor is ons gerechtvaardigd belang om u de app in de Stores voor downloaden beschikbaar te stellen, en dus art. 6, par. 1, lid f AVG. Voor zover door het downloaden al een gebruiksovereenkomst via onze app met u kan worden gesloten, is de rechtsgrond art. 6, par. 1, lid b AVG. Voor zover het in het kader van het downloaden van onze app mogelijk is uw persoonsgegevens door te geven aan een derde land, met name de Verenigde Staten, gaan wij ervan uit dat u hiervoor toestemming hebt gegeven door het downloaden. We zijn ook EU-standaardbepalingen inzake gegevensbescherming overeengekomen met de aanbieders van Stores.

3.2. Gebruikersaccount en social login
Om gebruik te kunnen maken van onze app moet u een gebruikersaccount aanmaken. De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens in verband hiermee is art. 6, par. 1, lid b AVG.
In onze app hebben wij u ook een social login-functie geïntegreerd. Met deze functie stellen wij u in staat eenvoudig via uw login op sociale netwerken in te loggen. De rechtsgrond voor het gebruik van de social login-functie is art. 6 par. 1, subpar. 1, lid a AVG, d.w.z. de integratie en het gebruik van deze functie vindt alleen plaats na uw toestemming. Uw toestemming omvat ook de eventuele doorgifte in een derde land.
Wij weten niet precies hoe de aanbieder van het sociale netwerk uw persoonsgegevens verwerkt. Het is echter waarschijnlijk dat de aanbieder van het sociale netwerk uw gegevens aan uw gebruikersprofiel ter plaatse toewijst en de gegevens gebruikt voor reclame, marktonderzoek en profielopbouw en dat uw gegevens naar een derde land, zoals de VS, worden verzonden. Wij hebben geen invloed op de verwerking door de aanbieder van het sociale netwerk.  
Naast het verkrijgen van uw toestemming zijn wij met de aanbieders van sociale netwerken ook EU-standaardbepalingen inzake gegevensbescherming overeengekomen om de doorgifte naar een derde land te rechtvaardigen.

3.3. Gebruik van de functies van onze app
De app maakt de comfortabele bediening van alle intelligente OASE-producten voor tuin of aquarium zowel lokaal via Bluetooth-verbinding als waar ook ter wereld via onze cloud mogelijk.  
Voor zover daarbij persoonsgegevens worden verwerkt, is de rechtsgrond de met u gesloten gebruiksovereenkomst via deze app en dus van art. 6, par. 1, lid b AVG.
Als u in het kader van een multi-account door een hoofdgebruiker bent aangemaakt, hebben wij uw persoonsgegevens van de hoofdgebruiker ontvangen.

3.4. Gebruik van Google Analytics
Deze app maakt gebruik van Google Analytics, een dienst die ter beschikking wordt gesteld door Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is uw toestemming op basis van art. 6, par. 1, lid a AVG, die ook betrekking heeft op een mogelijke doorgifte van uw gegevens aan de VS.  
De informatie die wordt gegenereerd in het kader van het gebruik van de diensten kan worden overgedragen aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar worden opgeslagen. Daarom zijn we met Google EU-bepalingen inzake gegevensbescherming overeengekomen, waarop wij ons baseren voor de doorgifte van persoonsgegevens naar de VS, naast uw toestemming.
We gebruiken Google Analytics om uw gebruikersgedrag te analyseren, zodat we onze app en onze aanbiedingen voortdurend kunnen verbeteren.

3.5. Vrijwillig klantonderzoek
Van tijd tot tijd nodigen wij u uit om mee te doen aan een vrijwillig klantonderzoek, waarvan wij de resultaten gebruiken voor interne analyses, productverbeteringen en reclamedoeleinden. De rechtsgrond hiervoor is uw toestemming op basis van art. 6, par. 1, lid a AVG.

3.6. Direct marketing via e-mail
Als we uw e-mailadres ontvangen in het kader van het sluiten van de gebruiksovereenkomst via deze app, zullen we dit af en toe gebruiken om u direct marketing te sturen voor onze tuin- en aquariumproducten en -diensten. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres, bijv. via e-mail aan widerspruch@oase.com. Op dit recht van bezwaar wijzen wij u ook bij elk gebruik.  
 

4. Opslagtermijn of criteria voor het bepalen van de opslagtermijn

Wij verwerken uw gegevens zolang het gebruikersaccount actief is. Als u uw gebruikersaccount verwijdert, worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd, tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren, bijv. vanwege fiscale en handelsrechtelijke bewaar- en documentatieverplichtingen (uit het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), het Duitse Wetboek van Strafrecht (StGB) of het Duitse Wetboek van Belastingrecht (AO)), of u toestemming hebt gegeven voor opslag daarna in overeenstemming met art. 6, par. 1, subpar. 1, lid a AVG.
 

5. Ontvangers of categorieën ontvangers

 

OntvangerDoelRechtsgrond

Microsoft Corporation

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052-6399

USA

Gebruik van onze app in de Microsoft Azure-cloudEU-standaardbepalingen inzake gegevensbescherming + toestemming

Amazon Europe Core S.à r.l

38 avenue John F. Kennedy

L-1855 Luxemburg

Integratie van AlexaEU-standaardbepalingen inzake gegevensbescherming + toestemming

Google Ireland Limited

Gordon House, Barrow Street

Dublin 4, Ierland

Integratie van de Google-spraakassistentEU-standaardbepalingen inzake gegevensbescherming + toestemming

 

6. Geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering

Uw gegevens worden niet onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering.

 

7. Rechten als betrokkene

U hebt het recht:

- Inzage te eisen

- Rectificatie te eisen

- Wissing te eisen

- Beperking van de verwerking te eisen

- Op gegevensoverdraagbaarheid

- Een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

- Bezwaar te maken tegen een verwerking die op gerechtvaardigde belangen is gebaseerd

- Te allen tijde een aan ons verleende toestemming in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die op grond van de toestemming is verleend tot de intrekking