Garantieverlenging op aanvraag

Van harte gefeliciteerd. U heeft een kwaliteitsproduct van de firma OASE GmbH aangekocht. Mits het invullen van dit registratie-formulier, ontvangt u een verlenging van de volledige garantie met 1 resp. 2 bijkomende ja(a)r(en) of in totaal 3 resp. 5 ja(a)r(en) (afhankelijk van product; zie gebruiksaanwijzing). Gelieve het hiernavolgende formulier zorgvuldig in te vullen, geef uw adres op en klik op verzenden. Ter bevestiging ontvangt u een e-mail.

BELANGRIJK!

Druk de bevestigings-e-mail af en bewaar deze zeer goed. De aanspraakgarantie is enkel met deze afdruk, samen met een kopie van het kasticket, dat de originele OASE aanbevolen verkoopprijs weergeeft, mogelijk. Wij wensen u veel plezier met uw OASE Product.

Uw product

Selecteer uw product uit de lijst waarvoor u de garantie-uitbreiding wenst te ontvangen.

Wanneer heb je het product gekocht?

Handelaar

Bij welke OASE-vakhandelaar heeft u het product aangekocht?

Uw contactgegevens
Informatie over het verzamelen van gegevens

Garantieverlenging

Verlenging van OASE garantie op aanvraag

Eenmalig toegekende fabrieksgarantie kan door de fabrikant in speciaal gedefinieerde gevallen, onder dezelfde garantievoorwaarden en alleen op speciaal verzoek, productgerelateerd worden verlengd met een jaar of, in afzonderlijk benoemde gevallen, met twee jaar extra garantie, dit alleen op aanvraag. De garantieverlenging wordt uitsluitend toegekend aan eindklanten die het product hebben gekocht bij een vakhandelaar en niet beroepsmatig doorverkopen, en die het product niet binnen hun beroepsbeoefening installeren bij derden. De looptijd van de garantietermijn start na het aflopen van de eerste garantie op voorwaarde dat kan worden aangetoond dat het product is gekocht bij een OASE vakhandelaar. Bij doorverkoop start de garantieperiode niet op een later tijdstip of opnieuw. Door toegekende garantieclaims wordt de garantietermijn niet verlengd en ook niet vernieuwd. De garantie heeft geheel volgens de keuze van OASE betrekking op de kosteloze reparatie van het defecte onderdeel of op de levering van een vergelijkbaar / gelijkwaardig product, met uitsluiting van verdergaande claims. Daarnaast nemen wij in geval van garantie de kosten voor heen- en terugsturen van het niet (goed) functionerende product voor onze rekening. Verdere aanspraken zijn uitgesloten. OASE GmbH, Postfach 2069, 48469 Hörstel. De garantieverlenging kan met een kopie van het originele aankoopbewijs worden aangevraagd via online-registratie :  

OASE gebruikt uw gegevens, tenzij anders overeengekomen, uitsluitend voor het afhandelen van de betreffende garantie, met name voor het vaststellen van uw identiteit en het controleren van het tijdstip waarop het betreffende product is gekocht. Uw gegevens worden alleen gebruikt door OASE en niet aan derden verstrekt.