Impressum

OASE GmbH


Tecklenburger Str. 161
48477 Hörstel, Niemcy

Telefon: '+48 22 323 71 13
E-Mail: info.pl(at)oase.com

Numer w rejestrze handlowym: Sąd rejonowy Steinfurt HRB 6781
Numer identyfikacyjny USt.-Id Nr.: DE 237987412

Zarząd

Thorsten Muck
Michael vom Brocke
Michael Koch

 

Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych:

Wszystkie oświadczenia i informacje zawarte na stronie internetowej OASE GmbH zostały dokładnie zbadane i sprawdzone. Informacje te są usługą firmy OASE GmbH i nie zastępują osobistych konsultacji z firmą OASE GmbH lub jej partnerami. Ani firma OASE GmbH, ani dostawcy zewnętrzni nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za ważność, kompletność lub aktualność informacji.

Wszystkie informacje służą wyłącznie do informowania odwiedzających ofertę OASE online. Poza tym odpowiedzialność jest ograniczona do przypadków złego zamiaru lub rażącego zaniedbania. Za strony internetowe osób trzecich, do których prowadzi hiperłącze OASE GmbH, odpowiadają właściwi dostawcy. Firma OASE GmbH nie odpowiada za zawartość takich witryn internetowych osób trzecich.

Chcielibyśmy wyraźnie podkreślić, że nie mamy żadnego wpływu na formę i treść stron, do których prowadzą linki. W związku z tym wyraźnie dystansujemy się od wszelkich treści wszystkich witryn, do których prowadzą linki w naszej witrynie internetowej, i oświadczamy, że ich zawartość nie należy do nas. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków prezentowanych na naszej stronie internetowej oraz wszystkich treści stron, do których prowadzą banery i reklamy graficzne w naszej witrynie.

Ponadto witryna internetowa firmy OASE GmbH może zostać połączona z innymi witrynami za pośrednictwem hiperłącza bez wiedzy firmy OASE GmbH. OASE GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, reprezentację ani jakiekolwiek powiązania z OASE GmbH na stronach internetowych osób trzecich.

OASE GmbH zastrzega sobie również prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do podanych informacji. Żadne roszczenia prawne nie są akceptowane i nie mogą być powodowane przez sekcje tematyczne opisane w tej dokumentacji.

Treść i struktura stron internetowych OASE GmbH są chronione prawem autorskim. Powielanie treści lub danych, w szczególności wykorzystanie materiałów tekstowych, części tekstów lub grafiki, wymaga uprzedniej zgody firmy OASE GmbH. Treść nie może być powielana w całości lub w części i / lub publikowana bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

Firma zezwala na przesyłanie informacji tekstowych w repozytoriach danych, które są przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. Przekazywanie i wykorzystywanie danych do innych celów wymaga pisemnej zgody firmy OASE GmbH.

 

Inspektor ochrony danych

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) OASE powołuje Inspektora Ochrony Danych, który podlega bezpośrednio zarządowi firmy. Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych OASE, wysyłając wiadomość e-mail na adres:
datenschutzbeauftragter(at)oase.com

© OASE GmbH
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie i kopiowanie tylko za zgodą firmy OASE GmbH