D: Czyszczenie i konserwacja

Produkty biocydowe uzywac ostroznie. Przed uzyciem przeczytac etykiete oraz informacje na temat produktu!