Poprawa jakości wody

Innowacyjne preparaty do uzdatniania wody z serii AquariumActiv dają większe bezpieczeństwo i zmniejszają stres u mieszkańców zwierzęcego i roślinnego akwarium. Zapewniają czystą, przejrzystą i przyjazną dla ryb wodę akwariową bez niebezpiecznych metali ciężkich, takich jak miedź czy ołów, eliminują toksyczny chlor, stabilizują wartość pH i zmniejszają stres u ryb i bezkręgowców.