Dodawanie bakterii

Innowacyjne preparaty z bakteriami AquariumActiv dają większe bezpieczeństwo i zmniejszają stres u mieszkańców zwierzęcego i roślinnego akwarium. Zapewniają one płynny cykl filtracyjny, biologiczną degradację zanieczyszczeń, a tym samym czystą i przyjazną dla ryb wodę w akwarium bez niebezpiecznych organicznych substancji odpadowych, takich jak amoniak i azotyny.