Umowa użytkowania aplikacji 

OASE Control, OASE Switch oraz OASE FM-Master WLAN 

§ 1 Przedmiot umowy

OASE (OASE GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477 Hörstel) dostarcza Użytkownikowi aplikacje OASE Control, OASE Switch oraz OASE FM-Master WLAN w najbardziej aktualnej wersji i udziela niewyłącznej, niezbywalnej licencji, ograniczonej czasowo do okresu obowiązywania niniejszej Umowy, na korzystanie z aplikacji w postaci kodu obiektowego do instalacji i użytkowania na urządzeniach końcowych z systemami operacyjnymi Apple i Android w najbardziej aktualnej wersji. 

  

§ 2 Udostępnienie

OASE udostępnia aplikację do pobrania za darmo w sklepie z aplikacjami dla systemów operacyjnych Apple i Android. W tym celu konieczne jest posiadanie konta u danego operatora sklepu z aplikacjami i zaakceptowanie jego warunków korzystania z niego. OASE nie ma wpływu na stosunek umowny pomiędzy Użytkownikiem a operatorem sklepu z aplikacjami. Korzystanie z Aplikacji pomiędzy Użytkownikiem a OASE podlega wyłącznie niniejszym Warunkom Użytkowania.

Aby móc korzystać z aplikacji OASE Control, należy utworzyć konto w serwisie OASE i zaakceptować niniejsze Warunki Użytkowania oraz wszelkie dodatkowe warunki umowy.  

Do pracy musi być dostępne połączenie internetowe przez WLAN.

  

§ 3 Opłata

Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne.

  

§ 4 Aktualizacje i ulepszenia funkcji

(1) OASE dostarcza aktualizacje, w tym aktualizacje zabezpieczeń, w nieregularnych odstępach czasu. Firma OASE jest uprawniona do dokonywania zmian w Aplikacjach, które wykraczają poza to, co jest niezbędne do zachowania zgodności z umową, w celu dokonania funkcjonalnych ulepszeń lub usprawnień. Nie spowoduje to dla Użytkownika żadnych dodatkowych kosztów. Użytkownik zostanie poinformowany o wszelkich poprawkach funkcjonalnych lub udoskonaleniach przed zainstalowaniem aktualizacji. Firma OASE może również wprowadzać zmiany w Aplikacjach, aby dostosować je do przyszłych wymagań systemu operacyjnego.  

(2) Użytkownik będzie informowany o dostępnych aktualizacjach w ramach aplikacji. Aktualizacje można zainstalować natychmiast lub w późniejszym terminie. Tym samym OASE informuje również, że ani OASE, ani sprzedawca produktu, który ma być sterowany za pomocą aplikacji, nie ponoszą odpowiedzialności za wadę produktu wynikającą wyłącznie z braku aktualizacji, jeśli Użytkownik nie zainstaluje dostępnych aktualizacji w rozsądnym terminie.

  

§ 5 Odpowiedzialność

(1) OASE ponosi odpowiedzialność, także za swoich przedstawicieli prawnych i pełnomocników, bez ograniczeń tylko w przypadku (a) działania umyślnego lub rażącego zaniedbania, (b) uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia, (c) w zakresie przyjętej przez siebie gwarancji oraz (d) na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt.

(2) Odpowiedzialność OASE za nieznaczne zaniedbanie obowiązków, które są niezbędne do osiągnięcia celu umowy, jest ograniczona kwotowo do szkody, która jest przewidywalna i typowa zgodnie z charakterem działalności. Za resztę OASE nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

(1) Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów online pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

(2) Firma OASE nie jest przygotowana ani zobowiązana do udziału w procedurze rozwiązywania sporów.

(3) Obowiązuje prawo niemieckie. Miejscem jurysdykcji jest siedziba OASE, o ile Użytkownik jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub funduszem specjalnym prawa publicznego.