Przedłużona gwarancja na życzenie

Gratulacje. Wybrali Państwo wysokiej jakości produkt firmy OASE GmbH.Wypełnienie tego formularza rejestracyjnego pozwoli Państwu przedłużyć gwarancję o dodatkowy rok lub dwa lata na łączny okres trzech lub pięciu lat (w zależności od produktu; patrz instrukcja obsługi).Prosimy uważnie wypełnić poniższy formularz, wprowadzić adres i kliknąć „Wyślij”. W celu potwierdzenia zostanie wysłany e-mail.

WAŻNE!

E-mail z potwierdzeniem należy wydrukować i wraz z dowodem zakupu (paragonem) przechowywać w bezpiecznym miejscu. Rozszerzona gwarancja jest ważna tylko wraz z wydrukiem i kopią dowodu zakupu — do ewentualnego roszczenia gwarancyjnego potrzebne są oba dokumenty.

Twój produkt

Z listy należy wybrać produkt, który ma zostać objęty rozszerzoną gwarancją.

Kiedy został zakupiony produkt?

Twój dystrybutor

Od którego partnera OASE zakupili Państwo swój produkt?

Informacje kontaktowe
Informacje dotyczące przetwarzania danych

PRZEDŁUŻONA GWARANCJA

Przedłużona gwarancja OASE na żądanie

Przedłużamy naszą raz udzieloną gwarancję producenta na tych samych warunkach gwarancyjnych i tylko na specjalne żądanie w odniesieniu do wybranego produktu o jeden rok lub alternatywnie w oddzielnie wskazanych przypadkach o dodatkowo dwa lata okresu gwarancji, tylko na zamówienie. Przedłużonej gwarancji udzielamy wyłącznie klientom końcowym, którzy nie odsprzedają produktu komercyjnie (zatem tylko pierwszemu nabywcy). Projektanci ogrodów i architekci krajobrazów, przedsiębiorstwa budowlane, ogrodnicy, konstruktorzy basenów i akwariów oraz aquascaperzy nie są traktowani jako odsprzedawcy lub specjalistyczni sprzedawcy w rozumieniu warunków gwarancji. Obowiązywanie okresu gwarancji zaczyna się od upływu pierwszej gwarancji pod warunkiem, że produkt został nabyty u specjalistycznego sprzedawcy OASE, co można potwierdzić stosownym dowodem. Dlatego w przypadku odsprzedaży okres gwarancji nie rozpoczyna się później i nie biegnie od nowa. Świadczenia gwarancyjne nie powodują przedłużenia ani odnowienia okresu gwarancji. Świadczenie gwarancyjne obejmuje według wyboru OASE bezpłatną naprawę uszkodzonej części lub dostawę zamiennika porównywalnego/równorzędnego produktu z wykluczeniem dalszych roszczeń. Ponadto w przypadku gwarancji ponosimy zasadne koszty przesłania i odesłania wybrakowanego produktu. Roszczenia wykraczające poza ten zakres są wykluczone. Prawa ustawowe nabywcy nie są ograniczone przez niniejszą gwarancję. Gwarantem jest OASE GmbH, Postfach 2069, 48469 Hörstel Przedłużoną gwarancję można nabyć poprzez rejestrację online lub za pośrednictwem linii telefonicznej, po okazaniu kopii oryginalnego dowodu zakupu, pod numerem: OASE Hotline +49 (0) 5454 / 933 949 - 20  OASE gromadzi dane użytkownika przy braku innej umowy wyłącznie w celu realizacji opisanej gwarancji, w szczególności w celu ustalenia tożsamości i udokumentowania przedmiotu i czasu zakupu. Ten dane są wykorzystywane wyłącznie przez OASE i nie są przekazywane stronom trzecim.