Oświadczenie o ochronie danych

I. Zawartość naszej strony internetowej

1. Rejestracja Użytkownika

Aby zostać zarejestrowanym użytkownikiem naszego serwisu, musisz podać określone dane osobowe.

Przekazywane nam dane osobowe są zdefiniowane na ekranie wejściowym używanym podczas procesu rejestracji. Wszelkie wprowadzone dane osobowe będą gromadzone i przechowywane wyłącznie do naszego użytku wewnętrznego i naszych własnych celów. Możemy zorganizować przekazanie danych jednemu lub kilku podmiotom przetwarzającym zamówienia, na przykład firmie kurierskiej; podmioty te będą również wykorzystywać dane osobowe wyłącznie do celów wewnętrznych, za które będziemy odpowiedzialni.

Jeśli zarejestrujesz się na naszej stronie internetowej, adres IP nadany przez dostawcę usług internetowych oraz data i godzina rejestracji również zostaną zapisane. Jest to konieczne, aby zapobiec nadużyciom naszych usług oraz prowadzić ewentualne dochodzenie w sprawie przestępstw, które mogą zostać popełnione. Przechowujemy te dane w celu ochrony naszych interesów. Zasadniczo dane te nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że istnieje obowiązek prawny lub przekazanie jest konieczne do celów egzekwowania prawa.

Dobrowolnie rejestrując się i podając swoje dane osobowe, dajesz nam również możliwość oferowania treści lub usług, które mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Osoby rejestrujące się w serwisie mogą w każdej chwili zażądać zmiany lub całkowitego usunięcia danych osobowych podanych podczas rejestracji z naszej bazy.

Zawsze chętnie udzielamy informacji na temat przechowywanych przez nas danych osobowych. Chętnie też w odpowiedzi na żądanie poprawiamy lub usuwamy dane osobowe, o ile nie będziemy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych. Osoby, których dane dotyczą, mogą skontaktować się z inspektorem ochrony danych wymienionym w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych lub z innymi pracownikami w tym zakresie.

Twoje dane będą przetwarzane w celu umożliwienia Ci korzystania z naszego serwisu w możliwie najbardziej wygodny i prosty sposób. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2. Inspektor ochrony danych

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) firma OASE GmbH wyznaczyła inspektora ochrony danych, który w ramach swoich obowiązków podlega bezpośrednio kierownictwu firmy.

Z inspektorem ochrony danych firmy OASE GmbH można się skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres: datenschutzbeauftragter(at)oase.com

3. Przetwarzanie danych w związku z założeniem konta klienta i wykonaniem umowy

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane mogą być gromadzone i przetwarzane, jeśli podałeś nam te dane w związku z wykonaniem umowy lub otwarciem konta klienta. Rodzaje gromadzonych danych można określić na podstawie odpowiednich formularzy wejściowych. Możesz usunąć swoje konto klienta w dowolnym momencie, wysyłając e-mail do administratora (korzystając z adresu e-mail podanego powyżej). Będziemy przechowywać i wykorzystywać dane, które podasz w celu wykonania umowy. Po pełnym wykonaniu umowy lub usunięciu konta klienta, Twoje dane zostaną zablokowane do czasu wygaśnięcia odpowiednich okresów przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i handlowym, a następnie usunięte, chyba że wyraźnie wyraziłeś zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych lub prawo zezwala nam na dalsze wykorzystywanie Twoich danych; poniżej poinformujemy Cię o wszelkich dozwolonych sposobach wykorzystania Twoich danych.

4. Przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia

W niezbędnym zakresie oraz w ramach realizacji umowy dane osobowe, które zbieramy, będą przekazywane firmie transportowej odpowiedzialnej za dostawę towaru. Jeśli będzie to konieczne do przetworzenia Twojej płatności, przekażemy szczegóły Twojej płatności do odpowiedniej instytucji finansowej. Jeśli korzystamy z usług dostawców usług płatniczych, poinformujemy Cię o tym szczegółowo w kolejnych punktach. Podstawą prawną tego przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

5. Zawieranie umów na sklep internetowy, dystrybutorów  oraz wysyłkę towarów

Przekazujemy dane osobowe podmiotom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w związku z realizacją umowy, np. firmom odpowiedzialnym za dostarczenie towaru lub instytucji finansowej odpowiedzialnej za realizację płatności. Dalsze przekazywanie danych nie będzie miało miejsca lub będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Twoje dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim, np. w celach reklamowych, bez Twojej wyraźnej zgody.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO), który zezwala na przetwarzanie danych w związku z wykonywaniem umowy lub działaniami przed zawarciem umowy.

6. Kontakt / formularz kontaktowy

Twoje dane osobowe będą zapisane, jeśli skontaktujesz się z nami (np.poprzez formularz kontaktowy lub e-mail). Rodzaj zbieranych danych, jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, możesz określić w odpowiednim formularzu kontaktowym. Dane będą przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie lub w celu nawiązania kontaktu, a także w związanych z tym sprawach technicznych i administracyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na udzieleniu odpowiedzi na Twoje zapytanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli nawiązałeś kontakt w celu zawarcia umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Po udzieleniu odpowiedzi na Twoje zapytanie Twoje dane zostaną usunięte; można założyć, że tak jest, jeżeli z okoliczności jasno wynika, że sprawa została zakończona i nie ma ustawowych obowiązków przechowywania, które uniemożliwiałyby usunięcie danych.

7. Usługi / zasoby cyfrowe

Przekazujemy dane osobowe podmiotom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w związku z realizacją umowy, na przykład do instytucji finansowej odpowiedzialnej za realizację płatności.

Dalsze przekazywanie danych nie będzie miało miejsca lub będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Twoje dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim, np. w celach reklamowych, bez Twojej wyraźnej zgody.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w związku z wykonywaniem umowy lub działaniami niezbędnymi przed zawarciem umowy.

 

II. Zarządzanie wnioskami / lista wolnych miejsc pracy

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe kandydatów do pracy w celu obsługi procedury rekrutacyjnej. Dane te mogą być również przetwarzane elektronicznie. W szczególności będzie to miało miejsce, jeśli kandydat prześle nam odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego na stronie internetowej. Jeżeli zawieramy umowę o pracę z kandydatem, przekazane dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa o uregulowaniu stosunków pracy. Jeśli zdecydujemy się nie zawierać umowy o pracę z kandydatem, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po powiadomieniu kandydata o odpowiedniej decyzji, pod warunkiem, że nie ma innych uzasadnionych interesów z naszej strony, które uniemożliwiałyby ich usunięcie. Inne uzasadnione interesy w tym zakresie obejmują np. obowiązek przedstawienia dowodów w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu [Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG].

Dane będą w związku z tym przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

III. Biuletyn Informacyjny

1. Newsletter dla obecnych klientów

Jeśli podałeś nam swój adres e-mail podczas zakupu towarów lub usług, zastrzegamy sobie prawo do wysyłania Ci pocztą elektroniczną regularnych ofert towarów lub usług z naszego asortymentu, podobnych do tych, które już kupiłeś. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o nieuczciwej konkurencji [Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG] nie musimy w tym celu uzyskiwać od Ciebie żadnej specjalnej zgody. Dane będą przetwarzane w tym zakresie wyłącznie na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest spersonalizowana reklama bezpośrednia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO). Jeśli na początku wyrazisz sprzeciw wobec wykorzystaniu swojego adresu e-mail w tym celu, nie będziemy Ci wysyłać wiadomości e-mail. Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystaniu swojego adresu e-mail do wyżej wymienionych celów reklamowych, ze skutkiem na przyszłość, wysyłając powiadomienie do administratora (adres e-mail wskazany powyżej). Zostaną naliczone tylko koszty transmisji zgodnie z podstawowymi taryfami. Po otrzymaniu Twojego sprzeciwu niezwłocznie zaprzestaniemy wykorzystywania Twojego adresu e-mail w celach reklamowych.

2. Biuletyn reklamowy

Możesz zapisać się do newslettera naszej firmy na naszej stronie internetowej. Przekazywane nam dane osobowe są definiowane na ekranie wprowadzania podczas zapisywania się do newslettera.

Regularnie wysyłamy biuletyny do naszych klientów i partnerów biznesowych, aby informować ich o naszej ofercie. Z reguły biuletyn firmowy możesz otrzymywać tylko wtedy, gdy

1. masz prawidłowy adres e-mail, i

2. zarejestrowałeś się, aby otrzymywać newsletter.

Ze względów prawnych podwójna wiadomość e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłana na adres e-mail podany podczas rejestracji do newslettera. Ta wiadomość e-mail z potwierdzeniem służy do sprawdzenia, czy jesteś właścicielem adresu e-mail i czy autoryzowałeś subskrypcję biuletynu.

Podczas rejestracji do newslettera przechowujemy również adres IP (nadany przez Twojego dostawcę usług internetowych) systemu informatycznego, z którego korzystałeś w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. Dane te muszą być gromadzone jako podstawa do badania wszelkich (możliwych) nadużyć Twojego adresu e-mail w przyszłości lub, innymi słowy, w celu ochrony naszych interesów prawnych.

Dane osobowe zbierane w związku z zapisaniem się do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłki newslettera. Subskrybenci newslettera mogą również otrzymywać wiadomości e-mail, jeśli jest to konieczne do świadczenia usługi biuletynu lub jeśli wymagana jest dodatkowa rejestracja, na przykład w przypadku zmiany proponowanych biuletynów lub zmian technicznych. Dane osobowe zebrane w związku z subskrypcją newslettera nie będą przekazywane osobom trzecim. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera. Zgodę na przechowywanie danych osobowych, które zostały przekazane w celu otrzymywania newslettera, można w każdej chwili cofnąć. Każdy newsletter zawiera link, za pomocą którego można cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera. Możesz również w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera bezpośrednio na naszej stronie internetowej lub skontaktować się z nami w inny sposób z prośbą o anulowanie subskrypcji.

Podstawą prawną przetwarzania danych w celu wysyłki newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

3. Biuletyn Episerver

Szczegółowe informacje o polityce prywatności przyjętej przez grupę korporacyjną Episerver można znaleźć tutaj.

 

IV. Nasza aktywność w mediach społecznościowych

Posiadamy własne strony w sieciach społecznościowych, aby komunikować się z Tobą i dostarczać Ci informacji o naszych usługach.

Nie jesteśmy pierwotnym dostawcą (administratorem) tych stron; korzystamy z nich tylko w zakresie możliwości oferowanych nam przez odpowiednich dostawców.

Dlatego też, zapobiegawczo, zwracamy uwagę, że Twoje dane mogą być przetwarzane również poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. W związku z tym wykorzystanie danych może wiązać się z zagrożeniami dla ochrony danych, ponieważ może być Ci trudniej skorzystać z przysługujących Ci praw, na przykład prawa do informacji, prawa do usunięcia danych, prawa do sprzeciwu itp., a dane są często przetwarzane bezpośrednio przez sieci społecznościowe w celach reklamowych lub do analizy zachowań użytkowników w sposób, na który nie mamy wpływu. Jeśli dostawca tworzy profile użytkowników, często wiąże się to z wykorzystaniem plików cookie lub bezpośredniego przypisania zachowania użytkownika do profilu użytkownika w sieciach społecznościowych (jeśli logujesz się na tych stronach).

Te operacje przetwarzania danych będą wykonywane tylko wtedy, gdy udzielisz wyraźnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Ponieważ nie mamy dostępu do baz danych dostawców, zwracamy uwagę, że w celu skorzystania ze swoich praw (na przykład w celu uzyskania informacji, sprostowania, usunięcia itp.) należy skontaktować się bezpośrednio z odpowiednim dostawcą. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez sieci społecznościowe oraz możliwości skorzystania z prawa do sprzeciwu, rezygnacji lub odwołania („wyrejestrowanie”) są podane poniżej dla poszczególnych dostawców mediów społecznościowych, w których jesteśmy obecni:

1. Facebook

Administrator danych w Europie:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

Informacja o prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy

Rezygnacja i preferencje reklamowe:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry\_product=ad\_settings\_screen

Facebook dołączył do Tarczy Prywatności UE-USA:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

https://de-de.facebook.com/about/privacy/

2. YouTube

Administrator danych:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Informacja o prywatności: https://policies.google.com/privacy

Rezygnacja i preferencje reklamowe: https://adssettings.google.com/authenticated

Google dołączył do Tarczy Prywatności UE-USA:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

3. LinkedIn

Administrator danych w Europie:

LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia

Informacja o prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Rezygnacja i preferencje reklamowe:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

LinkedIn dołączył do Tarczy Prywatności UE-USA:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

 

V. Śledzenie na stronach internetowych

Google Analytics

Na naszych stronach internetowych korzystamy z Google Analytics, usługi do analizy stron internetowych udostępnianej przez Google Ireland Limited (https://about.google/intl/en/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; dalej zwanej „Google”). W tym kontekście tworzymy pseudonimizowane profile użytkowników i stosujemy pliki cookie (patrz część „Pliki cookie”). Informacje generowane przez plik cookie dotyczące korzystania przez użytkownika ze strony internetowej, takie jak

  1. typ/wersja przeglądarki,
  2. system operacyjny,
  3. adres URL (ostatnia poprzednio odwiedzona strona internetowa),
  4. nazwa hosta komputera używanego do uzyskania dostępu do strony internetowej (adres IP),
  5. czas żądania serwera,

są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje te są wykorzystywane do analizy korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów z działań na stronie oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu do celów badań rynkowych, a także aby umożliwić nam projektowanie naszej strony internetowej z dostosowaniem jej do oczekiwań użytkowników. Informacje te mogą być również przekazywane stronom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli te strony trzecie przetwarzają te dane w naszym imieniu. W żadnym wypadku Twój adres IP nie zostanie zestawiony z innymi danymi z Google. Adresy IP są anonimizowane w celu uniemożliwienia ich powiązywania (maskowanie adresów IP).

Użytkownik może zablokować przechowywanie plików cookie przy użyciu odpowiednich ustawień w przeglądarce, jednak może nie mieć dostępu do wszystkich funkcji niektórych opcji naszej strony internetowej.

Usługa Google Analytics jest używana wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Możesz zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i tych związanych z korzystaniem przez Ciebie z tej strony internetowej (w tym adresu IP użytkownika), a także przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek w przeglądarce (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB).

Jako alternatywa dla dodatku przeglądarki, zwłaszcza w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, możesz również uniemożliwić gromadzenie danych przez Google Analytics, klikając poniższe łącze: Wyłączanie Google Analytics. W ten sposób zostanie utworzony plik cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie. Plik cookie opt-out działa tylko dla tej przeglądarki i naszej strony internetowej oraz jest przechowywany w urządzeniu użytkownika. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie ustawić plik cookie opt-out.

Możesz uniemożliwić Google Analytics gromadzenie danych, klikając poniższe łącze. W ten sposób zostanie utworzony plik cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie.

Wyłączanie Google Analytics

Więcej informacji na temat ochrony danych w związku z korzystaniem z Google Analytics można znaleźć na następującej stronie pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).

 

VI. Przetwarzanie danych klientów i dostawców

Twoje dane (w tym dane osobowe) będziemy przetwarzać w celu zorganizowania, realizacji i rozliczenia stosunków umownych, przygotowania ofert i faktur, a także w celu nawiązania kontaktu i udzielenia informacji w ramach obsługi klienta.

1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub działań przedumownych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub do ochrony naszego prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym przypadku po stronie osoby, której dane dotyczą, nie istnieją nadrzędne interesy lub podstawowe prawa i wolności.

2. Kategorie odbiorców

Odbiorcy wewnętrzni to działy konsultingu, obsługi kontraktów, finansów, księgowości, administracji oraz dział operacyjny. Korzystamy również z usługodawców (przetwarzanie umów) w celu realizacji naszych zadań, takich jak dostawcy usług IT i dostawcy hostingu, a także przekazujemy dane organom lub sądom w ramach naszych zobowiązań prawnych.

VII. Przetwarzanie danych osób odwiedzających

Twoje dane (w tym dane osobowe) będziemy przetwarzać w celu weryfikacji Twojego prawa dostępu do budynku. W ten sposób będziemy przechowywać następujące dane:

dane kontaktowe odwiedzających (stanowisko, nazwisko, imię, adres e-mail)

szczegóły wizyty (miejsce, budynek, data, godzina)

1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie jest niezbędne w celu monitorowania dostępu do budynku i ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO); po stronie osoby, której dane dotyczą, nie istnieją nadrzędne interesy lub podstawowe prawa i wolności.

2. Okres przechowywania

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku od Twojej ostatniej wizyty.

 

VII. Aplikacja OASE Easy Control

Twórca aplikacji bardzo poważnie traktuje ochronę Twoich danych osobowych. Twoje dane traktujemy jako poufne, zgodnie z przepisami o ochronie danych i niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności.

Ta aplikacja uzyskuje dostęp do kamery urządzenia. Dane będą przechowywane wyłącznie lokalnie na Twoim urządzeniu i nie będą przekazywane osobom trzecim. Żadne inne dane osobowe nie będą gromadzone.

Twórz fascynujące efekty wodne ze pomocą Easy Control

Aplikacja Easy Control firmy OASE w inteligentny sposób łączy szereg produktów OASE do ogrodu lub akwarium, umożliwiając sterowanie całym środowiskiem wodnym. Aplikacja Easy Control zapewnia jedno proste i wygodne rozwiązanie do konsolidacji i kontrolowania wszystkich produktów OASE. Przekonasz się również, że design aplikacji został zaktualizowany, dzięki czemu ona się stała znacznie bardziej przyjazna dla użytkownika; możesz się dobrze bawić personalizując pulpit nawigacyjny w aplikacji za pomocą własnych obrazów.

Możliwości dla Twojego akwarium:

Aplikacja Easy Control może służyć do sterowania produktami OASE, które są kompatybilne z Easy Aquarium Control za pomocą kontrolera EAC.

Oświetlenie do tworzenia odpowiedniej atmosfery.

Wstępnie ustawione scenariusze świetlne tworzą idealne oświetlenie dla roślin i ryb. Diody Premium Highline LED pomagają tworzyć indywidualne fazy wschodu i zachodu słońca oraz księżyca, które można zapisać w dziennym harmonogramie. Segmentami można sterować oddzielnie, dzięki czemu można również ustawić różne scenariusze oświetlenia dla określonych obszarów akwarium, zgodnie z wymaganiami.

Reguluj przepływ, aby stworzyć idealny klimat.

Pompy OASE StreamMax Premium pomagają stworzyć idealny przepływ dla Twojego akwarium. Możesz również wybrać, czy chcesz zintegrować jedną, czy dwie pompy w aplikacji Easy Control. Jeśli zdecydujesz się sterować dwoma pompami za pomocą systemu Easy Control, możesz ustawić pompy tak, aby były ze sobą zsynchronizowane lub aby pracowały w różnym czasie. Można to zrobić ręcznie lub za pomocą jednego ze wstępnie skonfigurowanych programów.

Praktyczne funkcje dodatkowe.

Tryb karmienia automatycznie wyłącza pompy przepływowe w czasie karmienia. Ponadto aplikacja Easy Control wyśle powiadomienie, jeśli pojawi się komunikat o błędzie z kontrolera akwarium. Możesz również otrzymać to powiadomienie na swój e-mail, jeśli zarejestrujesz się w chmurze.

Możliwości dla Twojego ogrodu lub tarasu:

Za pomocą aplikacji Easy Control można sterować OASE InScenio FM-Master WiFi/EGC i/lub InScenio EGC Controller. Te centra sterowania umożliwiają centralne zarządzanie wszystkimi ważnymi funkcjami stawu i ogrodu za pośrednictwem sieci domowej lub chmury. Dzięki aplikacji Easy Control można łatwo, wygodnie i szybko monitorować i regulować wydajność urządzeń OASE, takich jak pompy, filtry lub światła.

Kontroler OASE InScenio EGC Controller łączy do dziesięciu urządzeń OASE kompatybilnych z EGC, którymi można następnie sterować w aplikacji Easy Control. InScenio FM-Master WiFi / EGC również może to zrobić, a także posiada trzy gniazda włączania / wyłączania i jedno gniazdo z funkcją ściemniania. Każdym gniazdkiem można intuicyjnie sterować w ciągu 24 godzin za pomocą zintegrowanego timera. InScenio FM-Master WiFi / EGC może być również używany do integracji zdalnie sterowanych produktów OASE i sterowania za pośrednictwem aplikacji.

Taki układ umożliwia sterowanie oświetleniem ogrodu, konfigurowanie różnych scenariuszy oświetlenia i tworzenie niepowtarzalnej atmosfery - wszystko za pośrednictwem aplikacji Easy Control. Możesz także indywidualnie kontrolować i sprawdzać wydajność swoich filtrów i pomp. Z chmury w dowolnym czasie i miejscu możesz monitorować funkcje sprzętu ogrodowego i stawowego obsługującego chmure. Powiadomienia e-mail w przypadku awarii i rozbieżności można również aktywować za pośrednictwem chmury, co daje możliwość odpowiedniej reakcji w dowolnym momencie.

Funkcjonalność  aplikacji Easy Control i asortyment produktów OASE obsługujących Easy Control są stale rozszerzane i ulepszane dla Ciebie. Zawsze czekamy na Twoje opinie i sugestie!