Układ pomiarowy

Podstawą tabeli porównawczej jest określenie charakterystyki pompy. Pompy są podłączone do naszej sekcji pomiarowej pomp i zasilane niezbędnym napięciem w przypadku każdej pompy. Po krótkim okresie docierania następuje automatyczne ustawienie serii punktów pracy, w których rejestrowane są ciśnienie, natężenie przepływu, zużycie energii i inne wartości elektryczne. Jest to następnie wykorzystywane na przykład do określenia wydajności w punkcie pracy. Łącząc te punkty, powstaje charakterystyka pompy, a także charakterystyka mocy i wydajności.