Zarząd firmy

Cornelius Everke CEO

Cornelius Everke
dyrektor generalny

Cornelius Everke jest sprawdzonym budowniczym marek i firm z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu, strategii i działalności operacyjnej.

W swoim ponad 30-letnim doświadczeniu, w tym na kilku stanowiskach dyrektora generalnego, osiągnął znaczny wzrost komercyjny i poprawę rentowności w wiodących międzynarodowych korporacjach. Jego doświadczenie obejmuje różne etapy cyklu życia firmy, od przedsiębiorczego przywództwa po ugruntowane firmy średniej wielkości. Po karierze na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych firmach z branży dóbr konsumpcyjnych, hotelarskiej oraz spożywczej, wnosi globalny sposób myślenia i świeżą, skoncentrowaną na konsumentach perspektywę do OASE.

Thorsten Muck CEO

Michael Koch
dyrektor operacyjny

Michael Koch jest Dyrektorem Operacyjnym Grupy OASE od 2018 roku.

Wcześniej przez kilka lat był odpowiedzialny za zapewnienie jakości w PARI GmbH na różnych stanowiskach kierowniczych. W 2014 roku został Wiceprezesem ds. inżynierii produkcji, Autoryzowanym Przedstawicielem PARItec GmbH. W 2017 roku został wiceprezesem ds. operacyjnych, Autoryzowanym Przedstawicielem.