AlGo Direct

Produkty biocydowe uzywac ostroznie. Przed uzyciem przeczytac etykiete oraz informacje na temat produktu!

AlGo Direct zajmuje się w szczególności zwalczaniem glonów nitkowatych na obszarach lokalnych, np. w strumieniach. Glony giną w ciągu kilku godzin. Substancja czynna rozpada się na swoje naturalnie występujące składniki. Dzięki temu AlGo Direct nadaje się do stosowania w stawach kąpielowych. Bezpieczne stosowanie wymaga twardości węglanowej na poziomie co najmniej 3°dKH.