Materiały uszczelniające i zaciski przewodów

Materiały uszczelniające i zaciski do węży do bezpiecznego uszczelniania lub do stałego podłączenia systemu odwadniającego lub nawadniającego.