SediFree

Produkt SediFree zawiera wysokowydajne bakterie do rozkładu osadów organicznych. Dwuskładnikowy system z granulatem aktywnego tlenu przyspiesza rozkład osadu i zapobiega gromadzeniu się osadu oraz ciągłemu mętnieniu. Granulat zawierający aktywny tlen zagłębia się w warstwę osadu i utlenia ją. Następnie mikroorganizmy rozkładają materiał organiczny. Idealne do tego warunki są wtedy, gdy temperatura wody wynosi 12°C lub więcej.