Lava 36 - 10 K [INT]

  • Cechy charakterystyczne

    • Specjalnie dla instalacji chronionych przed wiatrem
    • Praca tylko z przedłużeniem dyszy i regulatorem